Klachten & Service

Het kan voorkomen dat er iets niet helemaal naar wens verloopt. Hekwerkonline adviseert je om je klacht binnen 5 werkdagen bij Hekwerkonline kenbaar te maken via ons klachtenformulier. Wij streven ernaar om uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

Wij streven ernaar om al onze producten in topconditie te leveren door ze zeer zorgvuldig te behandelen. Heb jij echter een product ontvangen wat beschadigd is afgeleverd? Dan verzoeken wij je om zo snel mogelijk foto’s te maken en deze op te sturen naar [email protected]. Voeg ook even het bestelnummer aan de e-mail toe. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk actie ondernemen en met een passende oplossing komen. Wil je alvast aan de slag met het plaatsen van je hekwerk of schutting? Begin dan met de materialen die niet beschadigd zijn, bewaar de beschadigde producten.

Controleer altijd eerst de binnengekomen producten op beschadigingen voordat je met het plaatsen begint. Een klacht dat wordt ingediend tijdens of na het plaatsen zal mogelijk niet passend kunnen worden opgelost. Hekwerkonline is niet aansprakelijk voor schade die door controle vooraf voorkomen had kunnen worden.

Bestelling niet compleet

Is je bestelling niet compleet geleverd? Hekwerkonline maakt van iedere bestelling foto's om te controleren wat je gekregen hebt. Het kan voorkomen dat er kleine materialen meegeleverd worden, doorgaans wordt dit onder op de pallet of in het plastic geplaatst tussen de andere grote producten. Het is van belang om eerst het hele pakket goed te doorzoeken. Mocht de bestelling alsnog niet compleet zijn dan zullen wij samen met je opzoek gaan naar een passende oplossing.

Productinformatie

Hekwerkonline gaat voor kwaliteit. Hekwerkonline is daarom ook enthousiast over al onze producten! Maar we weten ook dat bijvoorbeeld hout een natuurlijk product is, en eigenschappen bezit waar wij niet omheen kunnen. Wij hebben alle eigenschappen van onze producten op een rijtje gezet, zodat dat jij gemakkelijk kunt zien wat te verwachten is bij jouw gekozen product.

Hier vind je alle productinformatie van onze producten.  

Service

Hekwerkonline doet er alles aan uw product vakkundig te leveren. Het kan voorkomen dat u problemen ondervindt met de levering. Dit vinden wij uiteraard erg vervelend en willen wij graag voor u oplossen.

Voor problemen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Geef met foto’s en een toelichting de klacht duidelijk aan. Ook is het mogelijk om contact om te nemen via de chat of via ons klachtenformulier

Wij streven ernaar om de je klacht zo spoedig mogelijk op te lossen en reageren doorgaans uiterlijk binnen 2 werkdagen inhoudelijk op de klacht.

Garantie

Bij de producten van Hekwerkonline is de wettelijke garantie van toepassing. Dit betekent dat je altijd recht hebt op een goed product. Indien het product niet naar wens is, heb je recht op gratis reparatie, een nieuw product of op teruggave van het geld.

Wij behandelen onze producten zeer zorgvuldig en proberen daarom ook altijd onze producten in topconditie te leveren. Er kan altijd iets gebeuren/plaats vinden waardoor je aanspraak moet maken op jouw garantie. Je bent verplicht om binnen twee weken na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Wij adviseren je om beroep te doen op jouw garantie via [email protected].

Indien het gaat om transportschade dient dit op de pakbon bij de transporteur te zijn vermeld.

Ten aanzien van de op door Hekwerkonline verstrekte afbeeldingen en tekeningen voorkomende maten, gewichten, materiaalvermeldingen en andere bepalende gegevens, behoudt Hekwerkonline de gebruikelijke toleranties voor, zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.

Opdrachtgever kan aanspraak maken op garantie in geval van gebrekkige kwaliteit van geleverde producten, ondeugdelijkheid van de verwerkte materialen en incompleetheid van het geleverde.

Op de door Hekwerkonline geleverde zaken wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Hekwerkonline de keuze is voorbehouden ofwel kosteloos de ondeugdelijke onderdelen opnieuw te leveren, ofwel aan Opdrachtgever de door hem betaalde prijs te restitueren onder terugname van de zaken.

Ten aanzien van door Hekwerkonline bij derden betrokken materialen en/of producten, aangewend ter vervaardiging van zaken, gelden tegenover Opdrachtgever de garantiebepalingen van de leveranciers van Hekwerkonline.nl.

Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend: meetfouten, normale (materiaalafhankelijke) slijtage, krimp, verkleuring, schade als gevolg van oneigenlijk gebruik (zoals het ophangen van attributen), eigenhandig aanpassen (slijpen, lassen, vermaken, dichtmaken), gebruik in niet geschikte ruimtes, schade als gevolg van reinigingsmiddelen of onjuist reinigen, en gevolgschade. Tevens vallen onder de uitsluiting van garantie schades die ontstaan door externe en onbeheersbare factoren, zoals weersomstandigheden.

Ons hekwerk is afgewerkt met poedercoating. Helaas kunnen wij niet garant staan voor corrosie. Indien het hekwerk binnen een straal van ~25 kilometer van de kustlijn gemonteerd is, behouden wij het recht van de garantie in verband met de zoutaanslag. Klik hier voor een klimatologische kaart van Nederland.

Bij een tijdig ingediende klacht dient Opdrachtgever Hekwerkonline in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een gegronde klacht verleent Opdrachtgever aan Hekwerkonline een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het product/ dienst.

Veelgestelde vragen

Wat is de klachtenprocedure van Hekwerkonline?

Wij streven ernaar om al onze producten in topconditie te leveren door ze zeer zorgvuldig te behandelen. Heb jij echter een defect product van Hekwerkonline of ben je niet tevreden over onze producten? Maak dit zo snel mogelijk bij ons bekend. Wanneer je een klacht hebt, verzoeken wij je om ons een mail te sturen met daarbij eventueel een foto van de klacht. Wij zullen de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Vervolgens komen wij zo snel mogelijk met een passende oplossing.

Wat moet ik doen bij een klacht?

Wij zullen er alles aan doen om al onze producten in topconditie te leveren door ze zeer zorgvuldig te behandelen.

Hout

Hout is een natuurproduct met speciefieke eigenschappen, zo komt het vaker voor dat bepaalde houtsoorten zoals Douglas en grenen hout scheuren vertonen bij droog en warm weer, bij vochtig weer trekken de scheuren weer dicht.

Naast de scheuren kan het voorkomen dat geïmpregneerd grenen groene of witte sporen bevat, dit komt doordat het hars impregneer middel reageert op het hars (zoutvorming). Deze vlekken kun je iets afvegen met een harde bezem. Deze vlekken zullen door weersinvloeden en UV-straling vanzelf weg trekken.

In hout komen noesten en kwasten voor, dit is inherent aan hout (het is en blijft een natuur product). Doorgaans geldt, hoe duurder de houtsoort, hoe minder noesten en kwasten. Grenen en Douglas bevatten doorgaans meer noesten en kwasten dan bijvoorbeeld hardhout. Hardhout bevat nauwelijks to geen noesten en kwasten.

Staal

Het kan voorkomen dat er soms iets kleurverschil zit in verschillende type producten, dit komt doordat de producten soms op een ander tijdstip zijn geproduceerd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de coating net iets een andere verhouding heeft, waardoor er minimaal kleur verschil kan ontstaan. 

Bestelling niet compleet

Is je bestelling niet compleet geleverd? Hekwerkonline maakt van iedere bestelling foto's om te controleren wat je gekregen hebt. Het kan voorkomen dat er kleine materialen meegeleverd worden, doorgaans wordt dit onder op de pallet of in het plastic geplaatst tussen de andere grote producten. Het is van belang om eerst het hele pakket goed te doorzoeken. Mocht de bestelling alsnog niet compleet zijn dan zullen wij samen met je opzoek gaan naar een passende oplossing.

Beschadiging

Is jouw bestelling met beschadiging afgeleverd? Dan verzoeken wij je om zo snel mogelijk foto's te maken en deze op te sturen naar [email protected]. Graag jullie bestelnummer toevoegen aan deze mail. Vervolgens zullen wij de klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen, zodra wij de klacht in behandeling hebben genomen zullen wij contact met je opnemen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Wil je alvast aan de slag met het plaatsen van je hekwerk of schutting? Begin dan alvast met de materialen die niet beschadigd zijn, bewaar de onderdelen die beschadigd zijn, wellicht kun je deze op het laatst gebruiken doordat je misschien een stuk op maat moet zagen.

Wij reageren doorgaans uiterlijk binnen 2 werkdagen inhoudelijk op je klacht.

Klachtenformulier
Heeft de lucht en/of locatie waar ik woon invloed op mijn hekwerk?
Er kunnen verschillende factoren zijn die invloed hebben op de langdurige kwaliteit van het hekwerk. Als het hek dicht bij de kust gemonteerd wordt, kan de zoute lucht effect hebben op het (stalen) hekwerk. Ook luchtverontreiniging kan invloed hebben...